AstroHealing

Healing är i ett kosmiskt perspektiv helande av kropp och själ genom medvetenhet om vår eviga resa mot högre och ljusare utvecklingssteg! I AstroHealing utgår vi från horoskopet för att utforska de djupare teman och utmaningar som ligger bakom fysisk och psykisk lidande i detta jordeliv. I detta perspektiv finns det altsåen mening med lidandet som nödvändiga erfarenheter för vår andliga växt, och ju mer insikt vi får om den djupare orsaken till våra problem, dess snabbare kan vi ta itu med de förändringar som är nödvändiga för helandet!

Genom de astrologiska aktuella positioner kan vi se vilka teman som är aktiverade just nu, och evt. titta bakåt för att förståde djupare budskapen som livets skola förmedlar genom vårt lidande! Vi kan även se vilka nycklar och potential som öppnar för healingprocessen och titta framåt för att förbereda oss bäst möjligt för återhämtning och tillfrisknad!

Horoskop

Det personliga horoskopet utgår från födelsetid och plats, och ger en bra symbolisk bild påvår startpunkt i detta liv. Planetpositioner och aspekter visar personligheten med våra vanor och förmågor och de utmaningar som vi har kommit hit för att bemästra som viktiga steg påvår livsbana! Astrologiska prognoser gör det även möjligt att bättre förståvilken fas vi befinner oss i just nu, och påvilket sätt vi bäst kan förvalta våra möjligheter! Astrologi är ingen spådom, utan vi har vår fria vilja att skapa vår framtid utifrån våra val, men med astrologin som karta, blir det lättare att hitta väg i mörkret!

Ole Saxe

Genom många års arbete med människor, har pusselbitarna bildat en helhet som visar hur kroppslig och själslig hälsa är en enhet med djupa rötter i vår eviga utvecklingsförlopp. Allt har en orsak och en lösning, allt har sin tid! Efter 30 år som astrolog, 26 år med Skolan för Helhetsterapi, 35 år som Heilpraktiker - nu mest med kiropraktisk behandling - och med erfarenheter från musikskapande, psykodrama och regressionsterapi är det lättare att se livets sagolika väv och mening bakom människans lidande, och lättare att hitta nycklar för helande och utveckling! Det är en stor glädje att kunna stå till tjänst i denna healingprocess!

Policy om personuppgifter.

Vi bryr oss om din integritet och  har därför anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i EU den 25 maj. Här kan du läsa vår policy!

Kontakt: astro@haumea.se

Exempel överblick

AstroHealing rapport för maj-juni 2013

Kardinala tecken: Vädur ( 22 Mars – 20 april), Kräfta ( 23 juni – 23 juli)

Våg ( 24 sep – 23 okt), Stenbock ( 23 dec – 20 jan)

Är du född i början av tecknet, är Chiron - den stora helaren med dig. Ta chansen och få hjälp med de djupaste såren - i själ eller kropp! Nu är det moget! Chiron hittar dig genom någon som hittar din ömmaste punkt! Våga stanna kvar och ta emot hjälp! Fin gemenskap i början av Juni!. .....mera

Tidigare överblick

AstroHealing rapport till mars-april 2013

Kardinala tecken: Vädur ( 22 mars – 20 april), Kräfta ( 23 juni – 23 juli) Våg ( 24 sep – 23 okt), Stenbock ( 23 dec – 20 jan)

Uranus och Pluto aspekterar dessa tecken de nästa 5 -10 åren och är du född i början av tecknen är Uranus aktiv nu. Du får nu klara insikter och inspiration av kosmiska frågor, men kan vara rastlös, så rör på dig – bästa healing är dans. .....mera